انواع انسولین ها

انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده تولید می شود . انسولین وظیفه انتقال قند خون یا همان گلوکز را از خون به سلول ها دارد . در صورتی که بدن انسولین کافی برای این کار تولید نکند قند مورد نیاز سلول ها به آن نمی رسد و در خون باقی مانده و باعث افزایش قند خون می شود .انسولین ها بر اساس سرعت عملکرد آن به 5 دسته تقسیم می شوند انسولین برای درمان و کنترل دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 کاربرد دارد.
انواع انسولین
انواع انسولین و کارکرد آنها

انواع انسولین عبارتند از:

 • سریع الاثر: که در عرض چند دقیقه شروع به اثر کردن می کند و تأثیرش تا چند ساعت باقی می ماند.
 • معمولی یا کوتاه اثر: که حدود ٣٠ دقیقه طول می کشد تا به طور کامل اثر کند و ٣ تا ٦ ساعت طول می کشد.
 • متوسط اثر: که ٢ تا ٤ ساعت طول می کشد تا به طور کامل کار کند. اثرات آن می تواند تا ١٨ ساعت باقی بماند.
 • طولانی اثر: که می تواند برای یک روز کامل تأثیر داشته باشد.
 • انسولین ترکیبی

انسولین

نحوه مصرف انسولین

بسیاری از افراد با استفاده از سوزن و سرنگ، سیستم کارتریج یا سیستم های قلم از پیش پر شده، انسولین را وارد خون خود می کنند.

در برخی موارد ممکن است ناحیه ای از بدن که در آن انسولین تزریق می کنید مهم باشد. برای مثال، هنگامی که انسولین را به شکم خود تزریق می کنید، انسولین به طور یکنواخت جذب بدن خواهد شد. بهترین نقاط بعدی برای تزریق انسولین شامل: بازوها، ران ها و باسن هستند. عادت کنید که تزریق انسولین را در همان ناحیه عمومی بدن انجام دهید، اما محل دقیق تزریق را تغییر دهید. این به کاهش جای زخم در زیر پوست کمک می کند.

انسولین استنشاقی، پمپ های انسولین و دستگاه انسولین سریع الاثر نیز از انواع انسولین هستند.

چه نوع انسولینی برای دیابت من بهتر است؟

به طورقطع، پزشک برای تجویز بهترین نوع انسولین برای دیابت شما به خوبی کمک خواهد کرد. انتخاب از میان انواع انسولین به موارد زیادی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

نحوه پاسخ شما به انسولین. (این که چه مدت طول می کشد تا بدن انسولین را جذب کند و اثر آن تا چه مدت فعال باقی می ماند، در افراد مختلف متفاوت است).

انتخاب سبک زندگی. نوع غذایی که می خورید و میزان ورزشی که انجام می دهید، همگی بر نحوه استفاده بدن از انسولین تأثیر می گذارند.

 • تمایل شما به تزریق چندین بار در روز
 • هرچند وقت یک بار قند خون خود را چک می کنید.
 • سن شما
 • اهداف شما برای کنترل قند خون

پزشک ممکن است بیش از یک نوع انسولین را برای شما تجویز کند. همچنین، ممکن است لازم باشد بیش از یک بار در روز انسولین مصرف کنید، تزریق دزهای خود را در طول روز فاصله دهید، یا داروهای دیگری را اضافه کنید.

افرزا، نوعی انسولین استنشاقی سریع الاثر است که مصرف آن قبل از غذا برای دیابت نوع ١ و دیابت نوع ٢ تایید شده است. این دارو در حدود ١٥ و ٢٠ دقیقه در خون شما به حداکثر می رسد و در عرض ٢ تا ٣ ساعت بدن شما را پاک می کند. افراد مبتلا به دیابت نوع ١ باید این دارو را همراه با انسولین طولانی اثر استفاده کنند.

نمودار زیر انواع انسولین تزریقی را با جزئیات شروع (مدت زمان قبل از رسیدن انسولین به جریان خون و شروع به کاهش قند خون)، پیک (دوره زمانی که به بهترین نحو قند خون را کاهش می‌دهد) و مدت زمان ماندگاری (مدت زمانی که اثر انسولین ادامه می‌یابد) فهرست کرده است. این سه مورد ممکن است در هر انسولین متفاوت باشد. ستون پایانی دید کلی در مورد  تأثیر انواع مختلف انسولین در رابطه با زمان غذا را ارائه می دهد.

نوع انسولین و نام های تجاری/شروع/اوج مدت زمان اثر/تأثیر در مدیریت قند خون

انسولین آسپارت (نوولوگ)، انسولین دتمیر(لومیر)، انسولین گلارژین(لانتوس)، انسولین گلولیزین(اپیدرا)، انسولین ایزوفان(هومولین، نوولین ان) انسولین لیسپرو(هومالوگ).

سریع الاثر

انسولین لیسپرو(هومالوگ)

١٥تا ٣٠ دقیقه /٣٠ تا ٩٠  دقیقه/  ٣تا ٥ ساعت - انسولین سریع اثر، نیاز به انسولین برای وعده های غذایی مصرف شده همزمان با تزریق را پوشش می دهد. این نوع انسولین اغلب با انسولین با اثر طولانی تر استفاده می شود.

آسپارت (نوولوگ)

١٠ تا ٢٠ دقیقه/  ٤٠تا ٥٠ دقیقه/  ٣ تا ٥ ساعت

گلولیزین (آپیدرا)

٢٠ تا ٣٠ دقیقه ٣٠ تا ٩٠ دقیقه ١ تا ٢ و نیم ساعت

کوتاه اثر

معمولی  یا نوولین ٣٠ دقیقه تا ١ ساعت/  ٢تا ٥ ساعت/ ٥ تا ٨ ساعت

 انسولین کوتاه اثر نیاز به انسولین برای وعده های غذایی مصرف شده در ٣٠ تا ٦٠ دقیقه را پوشش می دهد.

ولوسلین برای استفاده در پمپ انسولین

٣٠ دقیقه. ١ ساعت ١ ٢ ساعت ٢ ٣ ساعت

متوسط اثر

انسولین ان اچ پی(انسولین پروتامین خنثی هاگدورن) ١تا ٢ ساعت/ ٤ تا  ١٢ ساعت/ ١٨تا ٢٤ ساعت انسولین با اثر متوسط نیاز به انسولین را برای حدود نیمی از روز یا شب پوشش می دهد. این نوع انسولین اغلب با یک نوع سریع یا کوتاه اثر ترکیب می شود.

طولانی اثر

انسولین گلارژین(بازاگلار، لانتوس، توجئو)

 ١ تا ١ونیم ساعت بدون زمان اوج اثر. این انسولین در یک سطح ثابت باقی می ماند.  انسولین  ٢٠تا ٢٤ ساعته اثر طولانی مدت نیاز به انسولین را برای حدود یک روز کامل پوشش می دهد. این نوع اغلب در صورت نیاز به انسولین سریع یا کوتاه اثر ترکیب می شود.

انسولین دتمیر (لومیر)

١تا ٢ ساعت/ ٦ تا ٨ ساعت/ تا ٢٤ ساعت

انسولین دگلودک (ترسیبا)

٣٠ تا ٩٠ دقیقه/ بدون زمان اوج اثر/ ٤٢ ساعت

انسولین ترکیبی*

هومولین ٧٠/٣٠

٣٠ دقیقه/  ٢ تا٤ ساعت/ ١٤تا ٢٤ ساعت

 این محصولات معمولاً دو یا سه بار در روز قبل از غذا مصرف می شوند.

نوولین ٧٠/٣٠

٣٠ دقیقه/٢ تا ١٢ ساعت/ تا ٢٤ ساعت

نوولوگ ٧٠/٣٠ ١٠ ٢٠ دقیقه. ١ ٤ ساعت تا ٢٤ ساعت

هومولین ٥٠/٥٠ ٣٠ دقیقه. ٢ ٥ ساعت ١٨ ٢٤ ساعت

مخلوط هومالوگ ٧٥/٢٥ ١٥ دقیقه ٣٠ دقیقه تا ٢ونیم ساعت/ ١٦ تا ٢٠ ساعت

*انسولین های ترکیبی مقادیر خاصی از انسولین متوسط اثر و کوتاه اثر را در یک بطری یا قلم انسولین ترکیب می کنند. (اعدادی که بعد از  نام تجاری آمده نشان دهنده درصد هر نوع انسولین است).

دوزهای انسولین چگونه زمان بندی می شوند؟

دستورالعمل های پزشک خود را در مورد زمان مصرف انسولین دنبال کنید. فاصله زمانی بین تزریق و وعده های غذایی ممکن است بسته به نوع استفاده شما متفاوت باشد.

به طور کلی، شما باید تزریق خود را با یک وعده غذایی هماهنگ کنید. شما می خواهید زمان تزریق خود را به گونه ای تنظیم کنید که گلوکز غذای شما تقریباً همزمان با شروع به کار انسولین وارد سیستم شما شود. این به بدن شما کمک می کند تا از گلوکز استفاده کند و از واکنش های قند خون پایین جلوگیری کند. از نمودار صفحه ١، ستون 'شروع' نشان می دهد که انسولین چه زمانی در بدن شما شروع به کار می کند. شما می خواهید که همزمان با جذب غذا این اتفاق بیفتد. زمان مناسب به شما کمک می کند تا از سطوح پایین قند خون جلوگیری کنید.

 • انسولین های سریع الاثر: حدود ١٥ دقیقه قبل از غذا
 • انسولین های کوتاه اثر: ٣٠ تا ٦٠ دقیقه قبل از غذا
 • انسولین های متوسط اثر: حداکثر ١ ساعت قبل از غذا
 • انسولین های ترکیبی: بسته به محصول، بین ١٠ دقیقه یا ٣٠ تا ٤٥ دقیقه قبل از غذا

آمپولهای انسولین

استثنائات برای مقدار و زمان مصرف انسولین

انسولین‌های طولانی‌اثر ارتباطی با وعده‌های غذایی ندارند. در صورت تجویز پزشک شما می توانید دتمیر (لومیر) را یک یا دو بار در روز بدون توجه به زمانی که غذا می خورید مصرف کنید و گلارژین(بازاگلار، لانتوس، توجئو) را یک بار در روز، همیشه در یک زمان خاص مصرف کنید.

انسولین دیگلودک یک بار در روز مصرف می شود و زمان روز می تواند انعطاف پذیر باشد. اما برخی افراد مجبورند یک انسولین طولانی اثر را با یک نوع اثر کوتاه‌تر یا داروی دیگری که باید در زمان غذا مصرف شود، جفت کنند که این با نظر پزشک متخصص انجام می شود.

محصولات سریع الاثر را نیز می توان بلافاصله بعد از غذا خوردن، به جای ١٥ دقیقه قبل از غذا مصرف کرد. می توانید برخی از آنها را قبل از خواب مصرف کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد زمان مصرف انسولین، بخش «دز و تجویز» بروشور بسته محصول انسولین همراه با محصول انسولین را مطالعه کنید یا با پزشک خود صحبت کنید.

عوارض جانبی انسولین

عمده عوارض آنها عبارتند از:

 • قند خون پایین
 • هنگامی که برای اولین بار از آن استفاده می کنید، افزایش وزن پیدا کنید.
 • توده ها یا اسکارهایی که در آنها تزریق بیش از حد انجام داده اید.
 • بثورات در محل تزریق یا گاهی در تمام نقاط بدن.

با استفاده از انسولین استنشاقی، در صورت ابتلا به آسم یا بیماری انسداد ریوی مزمن، احتمال گرفتگی ناگهانی ریه‌های شما وجود دارد.

نحوه نگهداری از انسولین تزریقی

همیشه دو بطری از هر نوع که استفاده می کنید دم دست داشته باشید. نیازی نیست ویال های انسولینی را که استفاده می کنید در یخچال نگهداری کنید. یک قانون خوب این است که اگر دمایی که حس می کنید اذیتتان نمی کند، انسولین سالم است. می توانید بطری مورد استفاده خود را در دمای اتاق (نه بالاتر از ٨٠ درجه فارنهایت) به مدت ٣٠ روز نگهداری کنید. در مکان های خیلی سرد و خیلی گرم  و در معرض نور مستقیم خورشید نگهداری نکنید.

بطری های اضافی خود را در یخچال نگهداری کنید. شب قبل از شروع استفاده از یک بطری جدید، آن را بیرون بیاورید و بگذارید گرم شود. اجازه ندهید انسولین شما یخ بزند.

همیشه قبل از کشیدن انسولین داخل بطری به داخل سرنگ نگاه کنید. سریع الاثری، کوتاه اثری و انواع دیگر باید مشخص باشد. اشکال دیگر ممکن است کدر به نظر برسند، اما نباید توده داشته باشند.

اگر باخو بطری ملمی کنید، مراقب باشید که آن را تکان ندهید. این امر باعث ایجاد حباب‌های هوا می‌شود که می‌تواند میزان انسولین دریافتی را هنگام برداشتن آن برای تزریق تغییر دهد.

برای قلم های انسولین، بروشور بسته را برای دستورالعمل های نگهداری بررسی کنید.

نگهداری انسولین استنشاقی

دستورالعمل های روی جعبه را بررسی کنید. شما باید جهبه  در بسته را در یخچال نگهداری کنید تا زمانی که آماده استفاده از آن شوید. اگر این کار را نکردید، باید ظرف ١٠ روز از آن استفاده کنید.

می‌توانید بسته‌هایی را که باز کرده‌اید در یخچال نگهداری کنید، اما قبل از استفاده، اجازه دهید کارتریج به مدت ١٠ دقیقه در دمای اتاق گرم شود.

مطالب مرتبط
مشاهده همه
درمان نوروپاتی محیطی
درمان نوروپاتی محیطی دیابتی
نوروپاتی محیطی به علت آسیب ها وارد شده به اعصاب شکل می گیرد . معمولا بهترین روش درمان برای نوروپاتی محیطی تمرکز بر روی درمان اختلالات زمینه ای عا...
درمان زخم در افراد دیابتی
زخم پای دیابتی
هنگامی که دیابت شدید دارید درمان فوری مشکلات پا بسیار مهم است. حتی زخم‌های جزئی نیز می‌توانند به زخم‌های جدی تبدیل شوند که اگر به سرعت و به...
تمرینات ورزشی برای دیابت
10 تمرین قدرتی برای افراد دیابتی
برنامه ورزشی برای افراد دیابتی اکثر افراد مبتلا به دیابت می توانند می توانند بدون هیچ مشکلی و با خیال راحت ورزش کنند ولی بهتر است قبل از شروع ت...
گلوکز چیست؟
گلوکز چیست ؟
گلوکوز چیست ؟ گلوکز نوعی قند است که از طریق غذا دریافت می شود و انرژی بدن را تامین می کند . این واژه در یونانی به معنای شیرینی است . این ماده توسط ...
رژیم کتو در دیابت
رژیم کتوژنیک در دیابت
  رژیم کتوژنیک چیست ؟ کتو یک رژیم غذایی مبتنی بر مصرف کم کربوهیدرات و چربی زیاد است. در این رژيم بیشترین دریافتی بدن چربی است ، این چربی می توا...
دیابت نوع 1
دیابت نوع 1 چیست؟
  دیابت نوع 1 چیست؟ دیابت زمانی اتفاق می افتد که قند خون از حد مجاز آن بالاتر برود. علت این موضوع مشکل بدن در تولید یا استفاده از انسولین است...
علائم پیش دیابت چیست؟
علائم اولیه دیابت چیست؟
دیابت زمانی رخ می دهد که پانکراس توان تولید انسولین را از دست بدهد یا بدن نتواند از انسولین که تولید می شود به درستی استفاده کند در این زمان میزان...
مراقبت از پا برای افراد دیابتی
مراقبت از پا در بیماران دیابتی
<span "="">در صورتی که قند خون به درستی کنترل نشود ممکن است ضعف در پاها رخ دهد یا پاها اصلا حس نشود ، در برخی موارد ممکن است زخم های جزیی اصلا ح...
نوروپاتی دیابتی و انواع آن
نوروپاتی دیابتی و انواع آن
  نوروپاتی دیابتی چیست ؟ بالا رفتن بیش از حد قند خون برای طولانی مدت می تواند آسیب های زیادی به بدن برساند یکی از این موارد که میتواند دردناک هم ...
دیابت و قلب
تاثیر دیابت بر قلب
بیماری قلبی یکی از شایع ترین عوارضی است که فرد مبتلا به دیابت آنرا تجربه میکند. بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت خطرات ناشی از بیماری های قلبی را ...
ادم ماکولا دیابتی
ادم ماکولا دیابتی
  ادم ماکولا دیابتی چیست ؟ دیابت می تواند رو قسمت های مختلف بدن تاثیر بگذارد یکی از مشکلاتی  که ممکن است بر اثر ابتلا به دیابت به آن دچار شو...
دیابت شکننده یا دیابت ناپایدار
دیابت شکننده یا دیابت ناپایدار
دیابت شکننده چیست ؟  دیابت شکننده به دیابتی گفته می شود که کنترل آن بسیار سخت است . به این نوع بیماری دیابت ناپایدار یا متغییر نیز می گویند به...
دیابت بارداری
دیابت در دوران بارداری
دیابت بارداری چیست؟   دیابت بارداری به انگلیسی Gestational Diabetes، به خروج طولانی مدت قند خون خانم باردار از محدوده طبیعی اطلاق میشود. وضعیتی است ک...
دیابت نوع دو و درمان آن داروبین
دیابت نوع 2
  دیابت نوع 2 چیست؟ پانکراس انسان  هورمونی به نام انسولین می سازد ؛ وجود این هورمون به سلول های بدن کمک می کند تا گلوکز دریافتی از غذا را ...
رابطه جنسی در زنان دیابتی
اثر دیابت بر رابطه جنسی زنان
زنان مبتلا به دیابت مشکلاتی را در رابطه جنسی تجربه میکنند، مهمترین این مشکلات شامل: خشکی واژن، آسیبهای عصبی، عفونتهای واژن و افسردگی است. با شناخت ...
افت قند خون
افت قند خون افراد دیابتی
افت قند خون یا هیپوگلیسمی چیست ؟‌ بسیاری از شما با مفهوم افت قند خون آشنا هستید. ما میدانیم که چه زمانی باید اعلام کنیم که قند خونمان افتاده ا...
داروخانه
داروخانه ستاره سعادت آباد
آدرس : تهران-بزرگراه شهید چمران- پل مدیریت -چهارراه مسجد قدس -پلاک 85 طبقه همکف
داروخانه 29 فروردین
آدرس : خيابان كارگر جنوبي - میدان حر- نبش خیابان جنگ
نظر کاربران
نظر خود را ثبت کنید
درمان گیت قلب و عروق

در این گیت، از راه های پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق مطلع شوید.

ورود
پر بازدید ترین مطالب برای شما
نوروپاتی محیطی به علت آسیب ها وارد شده به اعصاب شکل می گیرد . معمولا بهترین روش ...
هنگامی که دیابت شدید دارید درمان فوری مشکلات پا بسیار مهم است. حتی زخم‌های ج...
برنامه ورزشی برای افراد دیابتی اکثر افراد مبتلا به دیابت می توانند می توانن...
کنترل قند خون مهم‌ترین بخش از برنامه درمان دیابت است و شاید مهم‌ترین نگرانی ...
گلوکوز چیست ؟ گلوکز نوعی قند است که از طریق غذا دریافت می شود و انرژی بدن را ت...
  رژیم کتوژنیک چیست ؟ کتو یک رژیم غذایی مبتنی بر مصرف کم کربوهیدرات و چربی ...
  دیابت نوع 1 چیست؟ دیابت زمانی اتفاق می افتد که قند خون از حد مجاز آن بال...
دیابت زمانی رخ می دهد که پانکراس توان تولید انسولین را از دست بدهد یا بدن نتوان...
<span "="">در صورتی که قند خون به درستی کنترل نشود ممکن است ضعف در پاها رخ د...
  نوروپاتی دیابتی چیست ؟ بالا رفتن بیش از حد قند خون برای طولانی مدت می تواند ...
گرسنگی و دیابت در دیابت توصیه آن است که فرد مبتلا به دیابت گرسنه نماند. آنچه ...
بیماری قلبی یکی از شایع ترین عوارضی است که فرد مبتلا به دیابت آنرا تجربه میکند....
  ادم ماکولا دیابتی چیست ؟ دیابت می تواند رو قسمت های مختلف بدن تاثیر بگذار...
دیابت شکننده چیست ؟  دیابت شکننده به دیابتی گفته می شود که کنترل آن بسیار ...
دیابت بارداری چیست؟   دیابت بارداری به انگلیسی Gestational Diabetes، به خروج طولان...
  دیابت نوع 2 چیست؟ پانکراس انسان  هورمونی به نام انسولین می سازد ؛ وج...
زنان مبتلا به دیابت مشکلاتی را در رابطه جنسی تجربه میکنند، مهمترین این مشکلات شا...
بیماری های مرتبط
قلب و عروق
قلب و عروق
گلبولهای خون
خون و بیماری های آن
کنترل فشار خون بالا
فشار خون
کلسترول خون
کلسترول خون
میگرن و سردرد
سردرد و میگرن
adhd
اختلال کم توجهی- بیش فعالی
مرکز سلامت پارکینسون
پارکینسون
بیماری های مغز و اعصاب
مغز و اعصاب
سرماخوردگی و آنفولانزا
سرماخوردگی و آنفولانزا
بیماری های کبدی
درمان گیت کبد