بلاگ

بلاگ

  • زندگی سالم ودیابت
    مقالات 1401/07/01
    10 حرکت ورزشی برای افراد دیابتی

    افراد دیابتی باید در مورد کنترل قند خون خود بسیار احتیاط کنند. یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل قند خون حرکات ورزشی است. انجام مستمر حرکات ورزشی می‌تواند به کنترل دیابت کمک بسیار زیادی بکند. بهترین نوع حرکات، دسته ای است ک...

    ادامه مطلب