جستجوی عبارت "ل"
مطالب
  • لکودیستروفی چیست؟
    مغز و اعصاب
    لکودیستروفی چیست؟
    در این مقاله به موارد زیر اشاره خواهد شد: علائم لکودیستروفی علل لکودیستروفی تشخیص لکودیستروفی درمان لکودیستروفی لکودیستروفی تنها یک بیماری نیست؛ در واقع گروهی از بیماری ها است که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می گذارد. تا کنون 52 نوع لکودیستروفی پیدا شده است و این موضوع همچنان مورد مطالعه متخصصان مغز و اعصاب قرار دارد.   ...