مرکز سلامت قلب

مرکز سلامت قلب

قلب ما یکی از مهمترین ارگانهای بدن انسان است که بدون آن حتی زندگی نباتی نیز امکان پذیر نمیباشد. قلب مجموعه ای از بافت های ماهیچه ای است که خون را به قسمتهای مختلف بدن میرساند. در واقع قلب در مرکز سیستم خونرسانی بدن و شاه راه ارتباط بین کیلومترها رگ خونی در انسان است. 

دانش کافی در مورد کارکرد قلب میتواند در نگهداری از این عضو مهم بدن کمک کند. ما باید بدانیم که قلب چگونه کار میکند انواع نارسایی ها قلبی چیست و چگونه میتوان از بروز برخی از مشکلات قلبی پیش گیری کرد.

داروبی مجموعه ای از بهترین مقالات در زمینه قلب و عروق خونی گردآوری کرده است تا دانش کافی به جامعه از طریق مقالات معتبر در رابطه با قلب، بیماری های قلبی مانند سکته و آنژین ارائه دهد.

تپش قلب یا ضربان قلب بالا چیست؟

تاکی کاردی به معنی ضربان قلب سریع است که ما معمولا به آن تپش قلب میگوییم. تپش قلب در واقع بیماری نیست زیرا قلب انسان همواره میتپد آنچه افراد را نگران میکند تپش یا ضربان قلب شدید است که اغلب اوقات بدون علت بیرونی مانند فشار و استرس اتفاق می افتد. ضربان بالای قلب یا تاکی کاردی اغلب خطر آرین نیست با این حال در افرادی که به این بیماری مبتلا هستند احساس نگرانی و دلشوره زیادی وارد میکند. بطور معمول این بیماری در دو دسته اصلی تقسیم بندی مبیشود که برای فهمیدن نوع آن باید تحت آزمایشات پزشکی قرار بگیریم. دو دسته اصلی این بیماریی:

  • تاکی کاردی ورود مجدد گره دهلیزی بطنی (AVNRT)
  • تاکی کاردی دهلیزی (AT)

تفاوت در این دو نوع در رابطه با پالسهای الکتریکی قلب برای تپیدن و جایگاه ایجاد این سیگنالها است. بطور معمول قلب انسان برای ضربان نیازمند تحریک بوسیله تکانه های الکتریکی است. اگر در تعداد یا انتقال این سیگنالها اختلالی بوجود آید، ریتم طبیعی ضربان قلب بهم میخورد و ممکن است ضربان قلب بالا، پایین یا در بعضی از اوقات از ضربان بایستد. برای آنکه در مورد تاکی کاردی یا ضربان و تپش قلب بالا بیشتر بدانید به صفحه  انواع‌ تاکی‌کاردی  بروید.