داروخانه 29 فروردین
داروخانه 29 فروردین
داروخانه 29 فروردین تهران یکی از داروخانه مهم شهر است که بسیاری از بیماران بیماری های خاص داروهای مورد نیاز خود را از این داروخانه تهیه میکنند.
خيابان كارگر جنوبي - میدان حر- نبش خیابان جنگ