درباره ما

درباره ما

درباره ما

داروبین تارنمایی علمی - آموزشی است که با هدف عمومی سازی دانش و تقویت ارتباطات سلامت ایجاد شده است.

ما برآنیم تا در دوره ای که مردم در انبوهی از داده های درست و غلط سلامت و بیماری محاصره شده اند، با زبانی ساده و البته علمی، اطلاعات و مشاوره درست و دقیقی ارائه دهیم. در راستای این هدف، داروبین تلاش می کند تا با ارائه شواهد و دستاوردهای نوین علمی، همواره خود و شما را به روز نگه دارد. 

باور داریم که اطلاعات پزشکی و دارویی، نباید مردم را دچار اضطراب سلامت کند و آنها را از هول سلامت در دیگ بیماری بیندازد. به همین دلیل، به جای آنکه در پی آن باشیم تا با القای خرده معلومات، مردم  و علاقمندان به مفاهیم سلامت و بیماری را به دکتر بدل کنیم، تلاش می کنیم تا خودمراقبتی را  ارتقا دهیم. بدین جهت، دانستن بسیاری از اطلاعات داروبین، اگر با این هدف نباشد، ممکن است ما را در تحلیل و فهم مشکل، به خطا برد.

همچنین، آنچه برای ما اهمیت اساسی دارد، مدیریت سرگشتگی افراد، پس از مواجهه با بیماری خود یا عزیزانشان است. موضوعاتی مانند: عوارض جانبی متداول و جدی داروها، تداخلات دارویی و غذایی داروها، پزشک مناسب برای بیماری ها، یا حتی آشنایی با فرآیند بیماری، مسائلی هستند که امروزه بیشترین جستجو در حوزه سلامت و پزشکی را به خود اختصاص داده اند.

نیل به پاسخ درست، بی تردید در نحوه درمان و ارتباط با کادر سلامت اعم از پزشک، داروساز و پرستار، تاثیری مثبت خواهد گذاشت و تاثیر درمان و دارو را افزون تر خواهد کرد. به عبارت دیگر، هدف ما این نیست که افراد را بی نیاز از پیگیری علائم بیماری و مراجعه به پزشک کنیم، بلکه اهتمام به آن داریم تا ارتباط پزشک و بیمار را موثر و معنادار کنیم.

ممکن است در گفتمان عمومی، طرح بعضی از اختلالات و بیماری ها، با ارزش های اصیل اخلاقی همچون حیا، سازگار نباشد، اما از آنجایی که این مسائل در گفتمان پزشکی طرح می شوند و مشکل اخلاقی به حساب نمی آیند، امیدواریم که مواجهه شما مخاطب گرامی با این مورد، منجر به سوء برداشت و مکدر شدن خاطرتان نشود. هرچند که ما نهایت سعی خود را در به حداقل رساندن این احتمال انجام می دهیم.

در زمانه ای که بیماری ها و دانش سلامت، به نحو فزاینده ای گسترش می یابند، داروبین، مفتخر است که گامی در جهت کاستن از سردرگمی اطلاعات بیماری بردارد و با نشر درست اطلاعات، مفهوم مراقبت را به درستی ترجمه کند. بی تردید رسالت اصلی ما همین است. در این میان، آنچه تلاش ما را به بار می نشاند، توجه، بازخورد و همراهی شما مخاطبان گرامی است. آرزوی ما سلامت، شادی و مراقبت شماست.

غرض اندر میان، سلامت توست.